2022-2023 Bahar Dönemi Ders Seçimleri Hakkında Duyuru

Değerli Öğrenciler,

Bahar dönemi ders seçimleriniz hakkında birkaç bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Zorunlu  dersleriniz dışında alabileceğiniz seçmeli dersleri şu şekilde önceliklendirmenizi öneririz:

  • MISP 2220 İş Hijyeni: İş Hijyeni, ISG’nin önemli bir parçasıdır. Bu dersi almanızın size faydası olacaktır. Önceki dönemlerde dersi almış öğrencilerin de yine dersi seçmesini öneririz, dersi farklı bir öğretim elemanımız gerçekleştirecektir, bu durum size farklı bir bakış açısı katacaktır.
  • MYME 1060 Mesleki Gelişim Etkinlikleri II((ŞUBE 6)): Bu ders kapsamında gerek sizleri profesyonel hayata gerek ISG sektörü açısından önemli konulara eğilerek sizi hayata hazırlayacak etkinlik ve çalışmalar gerçekleştireceğiz.
  • MISP 2105 İş Güvenliğinde Paket Programlar: Bu ders kapsamında temel ofis programları ve ISG sektöründe kullanılan paket programlar irdelenecektir ve çeşitli uygulamalar gerçekleştirilecektir.
  • MISP 1208 İşyerlerinde Enerji Verimliliği: İşyerleri enerjinin yoğun olarak kullanıldığı yerlerdir. Günümüz kısıtlı kaynakları ve enerjinin çevresel etkileri düşünüldüğünde bu enerjilerin verimli bir şekilde kullanımı çok önemlidir. Bu ders kapsamında, sanayinin çeşitli alanlarında ve konutlarda örnek uygulamalar ile enerji verimliliği üzerinde durulacaktır.

Bu dersler dışında seçim yapmak için diğer bölümlerdeki seçmeli dersleri tercih edebilirsiniz. Ayrıca dönem arasında ya da önceki dönemlerde staj yapan öğrenciler, bu dönem derslerini seçerken staj dersine de kayıtlanmalıdırlar.

 

Başarılar diliyoruz.