29-30 Eylül 2022 Yangın Sempozyumu

Sempozyum ve Sergi, 29-30 Eylül 2022 tarihlerinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde yapılacaktır. Uluslararası katılımcıların da olacağı sempozyum, ilgili birçok kamu kurum ve kuruluşu ile özel sektörden yangın konusunda deneyimli isimleri bir araya getirecektir.

Önceki senelerde büyük ilgiyle takip edilen Yangın Sempozyumu’nda bu sene,  konunun ilgili tüm meslek grupları tarafından tartışılarak, katılımcıların bu alandaki birikimlerine katkı sunulması amaçlanmaktadır.

Konuyla ilgilenen akademisyen ve öğrencilerimize duyurulur.